Het Schaakkwartier

            
 

 

Start
       

Laatste nieuws

 

 

 


 

Start beginnerscursus

Schaken is meer dan een spel alleen, zeker voor kinderen. Schaken vormt kinderen door ze te tactisch en strategisch te leren denken. Schaken leert ze plannen en is goed voor de schoolprestaties. Schaken leert kinderen omgaan met winnen en verliezen, omgang met de tegenstander en club- en teamgenoten.  

Dinsdag 29 september start de cursus schaken voor beginners. Instroom is mogelijk zonder enige kennis van dit prachtige spel. Er wordt gestart met loop van de stukken, aanvallen, verdedigen en slaan. Daarna komt het doel van het spel “het mat zetten van de vijandige koning” aanbod. Naast de uitleg is er iedere les gelegenheid om het geleerde te oefenen  met opdrachten en wordt iedere les afgesloten met een spelvorm.

Leidraad voor de lessen is de bekende stappenmethode. Deelnemers aan de beginnerscursus ontvangen een gratis werkboek Stap 1. Na afronding van deze Stap kent de deelnemer alle basisregels van het spel en is in staat om een partijtje te spelen.

Schaakclub Het Schaakkwartier heeft al tientallen jaren een jeugdafdeling waar we trots op zijn. We werken altijd met kleine groepen en veel van de spelers hebben op regionale toernooien prijzen gewonnen en enkelen hebben zelfs op het NK gespeeld.  Ons idee is om de jeugd eerst een leuke avond te bieden, dingen te leren en te zorgen voor spelplezier.

 

Interesse? Kom geheel vrijblijvend een avond om de sfeer te proeven, kennis te maken met de trainers  en te zien hoe zo’n avond er in de praktijk uitziet. Bij voldoende belangstelling zal er ook een seniorengroep gestart worden.

Aanvang 19.00 in de kleine zaal van Kerkplein 6, Grijpskerk.

Meer informatie is in te winnen bij Derk Schuttel, gediplomeerd schaaktrainer.  Tel. 0594-213407 of email d.schuttel@hetnet.nl

 

Open avond

Elke eerste dinsdagavond van de maand is er een open schaakavond voor leden en belangstellenden met een wisselend programma.
Aanvang 20.00 uur, aanmelden niet verplicht (wel gewenst i.v.m. koffie en thee) 

De toegang is gratis voor leden, niet leden kunnen een vrijwillige bijdrage in de spaarpot deponeren.
 

Programma
6 oktober 2015 Rapidschaak speeltempo 20 minuten per persoon (max. 4 ronden)
3 november 2015 Amazone schaak (zie toelichting >>)  
1 december 2015 Pepernotenschaak  
12 januari 2016 Gronings schaken  
2 februari 2016    
1 maart 2016    
5 april 2016    


Toelichting
Amazoneschaak 
De normale FIDE-regels gelden met uitzondering van volgende afwijkingen:
- Alle stukken zijn normaal, alleen de dame mag ook zetten als paard. De dame met zulke krachten worden amazone genoemd.

Deze simpele regel maakt de dames veel sterker. Het heeft een lange geschiedenis: in sommige delen van Europa en op het eind van de middeleeuwen was dit een gebruikelijke regel bij het schaken in die tijden. Hoewel : de gebruikelijke regel van de toegestane zetten van de dame hebben `de slag' gewonnen. Waarschijnlijk omdat met de Amazonemogelijkheid tot zetten de dame te sterk wordt.

 

Perpernotenschaak

Omdat het bijna 5 december is en veel gezinnen dan stil staan bij het Sinterklaasfeest....
Een toepasselijke schaakvariant voor deze avond is 'Paard in de zak'. Paard in de zak is een variant op het schaakspel. In deze variant beschikken beide spelers over een paard dat op een zelfgekozen moment op het schaakbord kan worden geplaatst.

Spelregels

Bij aanvang van een verder volgens de normale regels gespeelde schaakpartij krijgen beide spelers een extra paard, dat naast het bord staat. Op een moment naar keuze mag men, in plaats van een gewone zet, dit paard in het spel brengen door het op een vrij veld op het bord te zetten. In de zuivere vorm van deze spelvariant gelden daarbij geen beperkingen: zo mag dit paard desgewenst meteen schaak geven en zelfs matzetten. Vanaf dat moment is het een gewoon speelstuk. Het paard kan niet nog een keer zo worden gebruikt, ook niet nadat het is geslagen.

Tactiek

Het extra paard is zeer geschikt om onverwachts materiaal mee te winnen, bijvoorbeeld door tegelijk schaak te geven en de dame van de tegenstander aan te vallen. Zolang het paard naast het bord staat, zijn zulke dreigingen voortdurend aanwezig. Vaak is het paard daarom lange tijd naast het bord sterker dan erop. Het paard-in-de-zak kan ook worden gebruikt om een aanval op de vijandelijke koning op een beslissend ogenblik te versterken, of juist om zo'n aanval af te weren. Een derde mogelijkheid is om het paard op een dominante positie te plaatsen waar het niet door vijandelijke pionnen kan worden verjaagd.
(bron: http://www.nl.wikisage.org/wiki/Paard_in_de_zak)


Aanvang 20.00 uur


Gronings schaken
12 januari 2016

extra spelregel
-na iedere zet geef je aan welk stuk de tegenstander niet mag verzetten.

Schaakseizoen 2015/2016

Belangrijkste besluiten ALV

Jeugdschaken:
-
elke dinsdagavond (m.u.v. vakanties) van 19.00 tot 20.00 uur (schaaktraining en competitie)
- deelname aan NJC (Noordelijke Jeugd Competitie)
- deelname aan jeugdtoernooien

Senioren
- geen seniorencompetitie en deelname NOSBO-competitie

- Elke eerste dinsdag van de maand zal er een schaakavond worden georganiseerd (open avond) voor leden en belangstellenden
       Speelvorm:
       -  rapidpartijen (speeltempo 15 of  20 minuten per persoon per partij)
        - snelschaken
        - andere invulling (programma zie
agenda of facebook)
        - aanvang 20.00 uur

        deze avonden zijn gratis voor leden (zie contributie). Niet leden vragen wij een vrijwillige bijdrage (spaarpot)